Om Bent Bünning

Udskriv

Jeg er uddannet bygningsingeniør og har 30 års erfaring med drift og vedligehold af ejendomme i mange forskellige områder af byggebranchen. Som rådgivende ingeniør har jeg arbejdet med alle former for vedligeholdelsesprojekter i beboelsesejendomme og været tæt på beslutningsprocessen i bestyrelserne. Jeg har også været en del af bestyrelsen i en andelsboligforening.

Jeg har siden 1993 gennemført mellem 3.000 og 4.000 vurderinger, først som byggeteknisk medarbejder og projektleder i to større ejendomsadministrationsfirmaer og siden 2006 som selvstændig. 

Jeg har arbejdet med:

 • Vurdering af andelsboliger
 • Vedligeholdelsesplanlægning
 • Budgetlægning
 • Projektering
 • Byggeledelse og -tilsyn


Jeg har selvstændigt gennemført projekter fra idé til aflevering, heriblandt

 • Fremlæggelse på generalforsamling
 • Beboerinformation
 • Indgåelse af kontrakter med entreprenører
 • Registrering
 • Byggeledelse
 • Afholdelse af byggemøder
 • Udfærdigelse og aflevering af byggeregnskab


Projekteringsopgaver har blandt andet omfattet:

 • Tag- og vinduesudskiftninger
 • Facade- og altanrenoveringer
 • Opsætning af nye altaner
 • Gavlisolering
 • Malerbehandling
 • Trapperenoveringer; maling, belægning og belysning
 • Fugtsikring af kælder
 • Udskiftning af faldstammer og vandinstallationer 
 • Etablering og renovering af varmecentraler


CV

2006-Blev selvstændig og startede VEVU-Byggeteknik

2000-06Rådgivende ingeniør hos Dansk Boligadministration A/S

1994-2000Rådgivende ingeniør hos administrator og advokat Nicolai Giødesen

1988-94Rådgivende ingeniør hos Wissenberg A/S

1986-88Projektmedarbejder RK Betonelementer

1984-86Rådgivende ingeniør hos Niels Fennet A/S

1981-1984Studerede til bygningsingeniør ved Københavns Teknikum,

1979-1981Jord- og betonarbejder, Stadsingeniørens direktorat København

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. & justLinux 2012