Hvad tilbyder VEVU?

Udskriv

Ved vurderingen går jeg lejligheden igennem og prissætter de forbedringer sælger/andelshaver har udført ud fra bilag og/eller vurdering, samt nedskrivning i henhold til foreningens retningslinjer.

Jeg fastlægger fradrag for mangler i forbindelse med udførte forbedringer, ulovlige indretninger, ufærdigt arbejde og misligholdelse.

Fast lav pris

Jeg udfører vurderinger til fast, lav pris uanset omfang. Alle vurderinger behandles ens, så der ikke kan blive tvivl om vurderingsmandens uvildighed, og bestyrelsen altid kan oplyse sælger om den fastlagte pris.

Jeg holder en fast lav pris, for at andelshavere, der ikke har mange forbedringer, ikke føler at de skal betale for andelshavere med mange forbedringer. 

Ingen ekstra regning

I forbindelse med vurdering på ejendommen assisterer jeg gerne bestyrelse og vicevært med byggeteknisk rådgivning uden beregning. Henvendelser fra bestyrelse, administrator og vicevært besvares også uden ekstra regning.

Jeg er fleksibel i forhold til jeres forening

Jeg indarbejder altid bestyrelsens ønsker i vurderingen. Disse fastlægges for eksempel ved, at jeg deltager i et bestyrelsesmøde, hvor vi sammen gennemgår foreningens praksis. Retningslinjer kan også fastlægges på baggrund af mine erfaringer.  Hvis i ønsker, at bestyrelse eller vicevært skal deltage i vurderingen er det ikke noget problem.

Jeg følger opgaven til dørs

Vurderingen er ikke færdig når den er fremsendt. Der foretages selvfølgelig revidering af eventuelle fejl eller forhold, hvor foreningens præcedens ikke er fulgt.

I forbindelse med klager fra køber behandles disse uden beregning. Sædvanligvis besvares mail fremsendt via administrator. Kan forholdet ikke afgøres via mail foretages besigtigelse sammen med køber og sælger samt bestyrelse og vicevært hvis dette ønskes. På baggrund af besigtigelsen fastlægges eventuelt fradrag for mangler.

Friskt indslag på generalforsamlingen (Mød mig!)

Jeg kommer gerne og holder en kort indlæg om formålet med vurdering af den enkelte andelshavers forbedringer eller betydningen af at have en vedligeholdelsesplan.

Med placering af min virksomhed i udkanten af København har jeg nem adgang til foreninger beliggende i København og omegn, så jeg møder gerne op til indledende møder uden beregning.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. & justLinux 2012