Projektering

Udskriv

Få den rigtige pris og sikkerhed for kvaliteten

Når beslutningen om udførelse af en renoveringsopgave er truffet, er det vigtigt at få den rigtige pris og den rigtige kvalitet. Mange mindre foreninger begår den fejl, at få forskellige håndværkere ud og se på opgaven og give et tilbud. Det resulterer ofte i, at de modtager en masse forskellige tilbud, der ikke kan sammenlignes.

Ved en vinduesudskiftning tilbydes for eksempel forskellige vindueskvaliteter og funktioner. Den indvendige færdiggørelse er måske kun beskrevet som standard og viser sig senere at skulle udføres på en helt anden måde, som gør arbejdet væsentlig dyrere.

Den dyreste håndværker havde måske alle de rigtige løsninger og ville i sidste ende være den billigste, men bestyrelsen kan ikke godtgøre overfor foreningen, at den dyreste løsning er den bedste. I steder vælger de den billigste og mindst holdbare løsning. Men hvad hvis den billigste entreprenør bare springer over hvor gærdet er lavest?

En projektbeskrivelse sikrer ensartethed og forventningsafstemning

Den bedste måde at sikre, at håndværkernes tilbud er sammenlignelige, er ved at udbyde opgaven i form af en projektbeskrivelse. Når alle opgavens detaljer er beskrevet i en projektbeskrivelse, har håndværkerne det samme grundlag at give deres tilbud på.

Som rådgiver kan jeg hjælpe jer med at få beskrevet opgaven og specificere, hvilken kvalitet i forventer af opgaveløsningen, så håndværkerne ved hvilke krav deres tilbud skal leve op til.

Jeg kan også hjælpe med kontakt til firmaer, der med sikkerhed kan klare opgaven, stille de fornødne garantier og ikke går på kompromis med kvaliteten.

Kan vi ikke bare selv lave en projektbeskrivelse?

Projektbeskrivelse behøver ikke at være raketvidenskab. Men det er vigtigt at sikre sig, at alle forhold er dækket ind. Det er aldrig muligt at beskrive en opgave ned til mindste detalje, men de fleste byggeopgaver berører forhold, som lægmanden ikke tænker over, før det er for sent.

Har man ikke på forhånd stillet de rigtige krav til udførelsen, er man underlagt entreprenørens luner og han kan forlange ekstra betaling, for detaljer der ikke var med i den oprindelige opgave. Her kan bestyrelsen trække på rådgiverens erfaring. Der kan hurtigt findes en løsning på uforudsete problemer og alternative løsninger kan drøftes.

 

Forløbet af f.eks. et altanprojekt udført som hovedprojekt vil i hovedtræk være:

1.Mindre registrering af lejligheder, for at fastlægge muligheder for placering af altaner.

2.Udfærdigelse af forprojekt. 

3.Forhåndsgodkendelse hos kommunen på baggrund af forprojekt.

4.Udfærdigelse af budget på baggrund af forprojekt.

5.Fremlæggelse af forprojekt og budget for generalforsamlingen.

6.Projektering; tegning, beregning og beskrivelse 

7.Myndighedsbehandling.

8.Indhentning af tilbud hos relevante entreprenører.

9.Gennemgang af tilbud og udvælgelse af entreprenør.

10.Udfærdigelse af kontrakt.

11.Opfølgning på myndighedsbehandling frem til byggetilladelse. 

12.Koordinering af opgavens gennemførelse.

13.Udfærdigelse af beboerinformationer og varsling af adgang til lejlighederne.

14.Registrering af samtlige lejligheder sammen med entreprenørens repræsentant (for fastlæggelse af startgrundlag og placering af nye radiatorer).

15.Løbende byggeledelse og tilsyn.

16.Afholdelse af byggemøder, eventuelt med deltagelse af bestyrelsesrepræsentant.

17.Anvisning af regninger.

18.Budgetopfølgning og deltagelse i bestyrelsesmøder for orientering af projektforløb.

19.Mangelgennemgang: Efter færdigmelding fremsendes mangellister etapevis til beboere og lejligheder gennemgås og mangler i henhold til manglelister samt yderligere konstaterede mangler behandles og gives videre til entreprenøren for udbedring. Påtalte mangler der ikke kan tilskrives entreprenøren behandles og beboerne orienteres om at manglen ikke er relevant.

20.Aflevering af det færdige projekt.

21.Færdigmelding til kommunen.

22.Byggeteknisk byggeregnskab.

23.Løbende opfølgning på mangler det første år

24.1-årsgennemgang

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. & justLinux 2012